Werkwijze

Home Werkwijze

De werkwijze van Nutripunt

Je kunt bij ons een afspraak maken zowel met als zonder verwijzing van de arts of specialist. We vinden het wel fijn als je een verwijzing hebt, want de extra informatie die op de verwijsbrief staat, kan wel waardevol zijn voor de diëtist. We kunnen ook bij jou thuis komen als je niet naar de praktijk kunt komen. Hiervoor moet wel een medische noodzaak zijn en in dit geval hebben we wel een verwijsbrief van de arts of specialist nodig waarop staat dat een huisbezoek gewenst is.

Als je zonder verwijzing bij ons komt, dan vindt tijdens het eerste consult een screening plaats. We checken of het veilig is om een dieetbehandeling te starten. Als we twijfels hebben, bijvoorbeeld bij bepaalde klachten, aandoeningen of bij bepaald medicijngebruik, dan koppelen we dit in overleg met jou terug aan de arts, of je gaat dit zelf met de arts bespreken. Pas als de arts groen licht geeft, kunnen we jouw behandeling bij Nutripunt starten.

Een behandeling bij Nutripunt bestaat uit drie delen: de intake, de behandelingsfase en de afsluitende fase.

De intake
Het eerste gesprek, de intake, duurt meestal 60 minuten. Deze tijd hebben we over het algemeen ook nodig om jouw hulpvraag echt goed helder te krijgen. Wat is de vraag achter de vraag? Wat houdt jou bezig en waar loop jij tegenaan? Wat vind je belangrijk, en wat wil je zelf bereiken? Het doel van een arts of diëtist of van mensen in jouw omgeving hoeft niet jouw doel te zijn. Het gaat om jou; jij staat centraal! We willen jou ook graag goed leren kennen en omgedraaid vinden we het belangrijk dat jij ons leert kennen en dat je je op je gemakt voelt. Als we uiteindelijk allerlei gegevens verzameld hebben, kunnen we een diëtetische diagnose stellen. Hierna gaan we samen bekijken welk behandelplan het beste bij jou past. Samen beslissen! Na het gesprek ga je naar huis met de eerste adviezen. Geen saaie standaard lijstjes, maar maatwerk. Het dieetadvies moet bij je passen en niets is “verboden”. Vaak denken cliënten dat de diëtist een strenge professional is die je van alles verbiedt. Dit is een hardnekkig iets en is natuurlijk helemaal niet de werkelijkheid. We gaan uit van de mogelijkheden, niet de onmogelijkheden, waarbij lekker eten centraal blijft staan. Na het consult gaat de diëtist de verzamelde gegevens verder analyseren en jouw individueel dieetadvies uitwerken. Met deze informatie ga je dan vervolgens aan de slag.

De behandelfase
Het aanpassingen van je voeding kan best lastig zijn, maar je hoeft dit gelukkig niet alleen te doen. We plannen periodiek vervolgconsulten. Vervolgconsulten duren meestal 30 minuten, maar kan ook langer of korter zijn. We evalueren of het dieetadvies duidelijk is en of het jou lukt om de voeding aan te passen. We bespreken wat goed gaat en waar je misschien nog wat hulp bij nodig hebt. We kunnen als het nodig is het behandelplan bijstellen om uiteindelijk tot iets te komen dat 100% past bij jou. De ene persoon heeft weinig behoefte aan begeleiding en de andere veel. Maar de ervaring leert dat de meeste cliënten het fijn vinden om de paar weken een gesprek te hebben met de diëtist. Vaak gaat het niet om alleen iets weglaten of iets extra’s eten, maar gaat het om doorbreken van gewoontes. En dat kost tijd.

De afsluitende fase
Uiteindelijk zul je zien dat het je lukt! Het nieuwe voedingspatroon voelt niet meer als iets moeilijks en je denkt er niet meer zo bij na. Er is sprake van gedragsverandering en oude gewoontes zijn vervangen door nieuwe. Je vindt het prettig als er steeds meer tijd tussen de vervolgconsulten zit, want je merkt dat je het zelf kunt, en steeds minder vaak terugvalt in oude gewoontes. Op dit moment kunnen we behandeling afsluiten. Maar het komt ook voor dat cliënten het fijn vinden om zo nu en dan toch nog eens een gesprek te hebben met de diëtist. Bijvoorbeeld één keer per half jaar. Een klein steuntje in de rug en dat kan natuurlijk. Iedereen is anders en een dieetbehandeling is altijd maatwerk. Nutripunt is er voor jou!