Netwerken

Home Netwerken

Samen sterk, met Nutripunt

Nutripunt is aangesloten bij Parkinsonnet, de Nederlandse Coeliakie Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD), Die’net en diverse inhoudelijke overlegorganen in de regio, onder andere op het gebied van oncologie, MDL aandoeningen en kinderdiëtetiek.

Praktijkhouder Johan Bruijnen is lid van de Commissie Eerstelijn van de NVD. De Commissie Eerstelijn adviseert het bureau van de NVD over de ontwikkelingen en problematiek van de eerstelijns diëtetiek. Johan is tevens voorzitter van Die’net. Die’net is het netwerk van eerstelijns diëtistenpraktijken met als werkgebied Maastricht en Heuvelland. Die’net is nauw verbonden aan de zorggroep ZIO. Johan participeert tevens in diëtetieknetwerken binnen de HOZL- en Medittaregio.

Nutripunt is ook actief binnen het programma Organisatiegraad paramedische zorg. Het programma werkt sinds 2021 aan samenwerking in de regio en helpt nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Praktijkhouder Johan Bruijnen participeert in het kernteam Zuid-Limburg dat sinds mei 2023 is omgedoopt tot het Platform Paramedie Zuid-Limburg (PPZL).

PPZL is hét paramedisch samenwerkingsverband in Zuid-Limburg en bestaat uit de volgende disciplines: diëtetiek, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en huidtherapie. PPZL vertegenwoordigt de Paramedie in het uitvoering geven aan de IZA/GALA/WOZO afspraken in de regio Zuid-Limburg. Het PPZL zoekt hierbij aansluiting bij de beleidstafels in de regio en het platform profileert zich als aanspreekpunt voor paramedische vraagstukken.

Samen sterk in de regio!