Netwerken

Home Netwerken

Samen sterk, met Nutripunt

Nutripunt is aangesloten bij Parkinsonnet, de Nederlandse Coeliakie Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD), Die’net en diverse inhoudelijke overlegorganen in de regio, onder andere op het gebied van oncologie, MDL aandoeningen en kinderdiëtetiek.

Praktijkhouder Johan Bruijnen is lid van de Commissie Eerstelijn van de NVD. De Commissie Eerstelijn adviseert het bureau van de NVD over de ontwikkelingen en problematiek van de eerstelijns diëtetiek. Johan is tevens voorzitter van Die’net. Die’net is het netwerk van eerstelijns diëtistenpraktijken met als werkgebied Maastricht en Heuvelland. Die’net is nauw verbonden aan de zorggroep ZIO. Johan participeert tevens in diëtetieknetwerken binnen de HOZL- en Medittaregio.

Nutripunt is ook actief binnen het programma Organisatiegraad paramedische zorg. Het programma werkt sinds 2021 aan samenwerking in de regio en helpt nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Praktijkhouder Johan Bruijnen participeert in het kernteam Zuid-Limburg. Door de organisatiegraad van de paramedi te versterken zijn we voorbereid op de (nabije) toekomst, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord.

Samen sterk in de regio!