Verwijzen

Home Verwijzen

Hoe en wanneer verwijzen naar Nutripunt?

Nutripunt levert gecontracteerde zorg voor alle zorgverzekeraars. Alhoewel de diëtetiek vrij toegankelijk is, en een verwijsbrief van de huisarts of specialist niet meer verplicht is, werken wij wel graag op basis van een verwijzing. Enerzijds om een goede communicatie te waarborgen, anderzijds kan essentiële (medische) informatie zeer waardevol voor zijn, zodat direct een goed behandelplan kan worden opgesteld. Indien gewenst kunnen we jouw patiënt ook thuis bezoeken. In dat geval is een verwijzing noodzakelijk en moet op de verwijsbrief het verzoek om huisbezoek aangegeven zijn.

Zorgdomein en verwijsbrief
Nutripunt staat met alle spreekuurlocaties op Zorgdomein. Verwijzen via Zorgdomein heeft onze voorkeur! Mocht je liever gebruik maken van een verwijsformulier, dan kun je hier ons online verwijsformulier downloaden. Hierna kan dit eenvoudig via beveiligde email gemaild worden naar [email protected] of via zorgmail naar [email protected]. Uiteraard zijn ook jouw eigen verwijsbrieven prima.

KIS-systemen
Binnen de ketenzorg gaat verwijzen gemakkelijk via de KIS-systemen: voor de ZIO-regio: Medix en voor de HOZL- en Meditta-regio: Viplive.

Artsenwijzer Diëtetiek
Verwijzing naar de diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg passend is.