Welkom!

Home Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?

Nutripunt doet er alles aan om kwalitatief goede zorg te leveren. Voor zorgverlening is een goede verstandhouding ook van groot belang. Voor jou, maar óók voor je zorgverlener. Mocht je je niet prettig voelen bij jouw diëtist, dan vinden we het fijn als je dit bespreekbaar maakt. Mogelijk is er een andere collega binnen het team die beter bij jou past. Mocht je toch ontevreden zijn of een klacht hebben over de geleverde zorg, over een zorgverlener of over de gang van zaken binnen Nutripunt dan vinden we dit uiteraard heel vervelend. We waarderen het als je je klacht met ons bespreekt, want wij kunnen hier van leren en ons verbeteren.

In eerste instantie kun je je klacht het beste bespreken met je eigen diëtist of met de praktijkhouder Johan Bruijnen. Als je je klacht schriftelijk wil indienen, dan kan dat via het speciale emailadres [email protected], zodat we je klacht snel in behandeling kunnen nemen. We streven ernaar zoveel mogelijk in goede samenspraak met jou de klacht op te lossen. Als we er samen niet uitkomen, kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenregeling. Nutripunt beschikt over de klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de klachtenregeling is vastgelegd dat je je kunt wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris op het moment dat het overleg met Nutripunt niet tot een oplossing heeft geleid. Je kunt in dat geval je klacht dan indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP) via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl. Het telefoonnummer van het Klachtenloket Paramedici is 030-3100929 en het emailadres is [email protected].