Missie

Home Missie

De missie van Nutripunt

Nutripunt is hét punt voor voedingszorg voor iedereen waarbij voedingszorg geïndiceerd is en voor iedereen die bewust met zijn/haar/hun voeding wil omgaan. Want een juiste voeding, een zo optimaal mogelijke voedingstoestand is de basis van gezondheid en een voorwaarde om zowel lichamelijk als psychisch goed te kunnen functioneren. Een juiste voeding draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en is de basis van welzijn.

De core business van Nutripunt is het leveren van passende, hoogwaardige en evidence based diëtistische zorg binnen de eerste -, en ook de anderhalfde lijn, waarbij multi- en interdiscipliniare samenwerking de basis is. Door een tijdige inschakeling van onze diëtisten bij aandoeningen rondom het metabool syndroom wordt voeding ingezet als medicijn en kan worden volstaan met geen of minder medicatie. Bij ziekte worden door directe inschakeling van onze diëtisten complicaties en ziekteverergering bij patiënten voorkomen en worden (voedingsgerelateerde) klachten gereduceerd. Een juiste voeding draagt bij aan sneller herstel en zorgt voor het voorkomen, verkorten en inperken van duurdere invasieve zorg. Wij benaderen onze professie vanuit de positieve gezondheid en het samen beslissen. Binnen Nutripunt werken we met aandachtsgebieden en specialisaties, waarmee wij ook binnen de diëtetiek werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Nutripunt is goed georganiseerd in de regio Zuid-Limburg waardoor de lijntjes met andere instellingen en andere disciplines kort zijn. Door elke dag met een enthousiast team ons voor de volle 100% in te zetten willen wij waarmaken dat Nutripunt hét punt is voor voedingszorg iedereen!